کمترین: 
530.9
بیشترین: 
533.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 7 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 533.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":530.9},{"date":"1396/06/07 09:10","price":533.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399