کمترین: 
3464.4
بیشترین: 
3482.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3482.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3464.4},{"date":"1396/06/07 09:10","price":3482.6}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398