کمترین: 
3857
بیشترین: 
3863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3858},{"date":"1396/06/07 11:30","price":3857},{"date":"1396/06/07 11:40","price":3858},{"date":"1396/06/07 14:10","price":3859},{"date":"1396/06/07 14:50","price":3860},{"date":"1396/06/07 15:10","price":3861},{"date":"1396/06/07 15:40","price":3862},{"date":"1396/06/07 16:30","price":3863}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398