کمترین: 
2651.3
بیشترین: 
2653.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 شهریور 1396 , 2651.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":2653.9},{"date":"1396/06/07 09:10","price":2651.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399