کمترین: 
3034.3
بیشترین: 
3047.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 7 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3047.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3034.3},{"date":"1396/06/07 09:10","price":3047.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398