کمترین: 
498.6
بیشترین: 
501.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 7 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 شهریور 1396 , 501.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":498.6},{"date":"1396/06/07 09:10","price":501.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398