کمترین: 
960.4
بیشترین: 
961.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 7 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 960.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":961.9},{"date":"1396/06/07 09:10","price":960.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399