کمترین: 
901.9
بیشترین: 
902.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 7 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 902.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":901.9},{"date":"1396/06/07 09:10","price":902.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398