کمترین: 
4267.4
بیشترین: 
4289.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 7 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 شهریور 1396 , 4289.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":4267.4},{"date":"1396/06/07 09:10","price":4289.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399