کمترین: 
3949.7
بیشترین: 
3969.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 7 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3969.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3949.7},{"date":"1396/06/07 09:10","price":3969.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398