کمترین: 
3312.7
بیشترین: 
3316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 7 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 شهریور 1396 , 3316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:10","price":3312.7},{"date":"1396/06/07 09:10","price":3316}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398