کمترین: 
1222000
بیشترین: 
1230000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 7 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1230000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:06","price":1222000},{"date":"1396/06/07 14:36","price":1230000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398