کمترین: 
647000
بیشترین: 
654000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 7 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 654000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:06","price":647000},{"date":"1396/06/07 10:24","price":648000},{"date":"1396/06/07 11:30","price":651000},{"date":"1396/06/07 12:24","price":653000},{"date":"1396/06/07 13:36","price":654000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398