کمترین: 
1196000
بیشترین: 
1212000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1212000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/07 00:06","price":1196000},{"date":"1396/06/07 10:24","price":1199000},{"date":"1396/06/07 11:36","price":1202000},{"date":"1396/06/07 12:24","price":1204000},{"date":"1396/06/07 12:48","price":1209000},{"date":"1396/06/07 15:12","price":1212000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398