کمترین: 
1306.8
بیشترین: 
1326.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 7 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 7 شهریور 1396 , 1307.10 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398