کمترین: 
1221000
بیشترین: 
1222000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 6 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1221000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 14:36","price":1222000},{"date":"1396/06/06 21:48","price":1221000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399