کمترین: 
643000
بیشترین: 
648000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 6 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 643000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 11:18","price":644000},{"date":"1396/06/06 12:18","price":646000},{"date":"1396/06/06 12:36","price":647000},{"date":"1396/06/06 15:36","price":648000},{"date":"1396/06/06 16:42","price":647000},{"date":"1396/06/06 21:48","price":643000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398