کمترین: 
1192000
بیشترین: 
1196000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1192000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 11:18","price":1194000},{"date":"1396/06/06 16:42","price":1196000},{"date":"1396/06/06 21:48","price":1192000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399