کمترین: 
926
بیشترین: 
934
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 11:10","price":929},{"date":"1396/06/06 11:40","price":932},{"date":"1396/06/06 12:50","price":934},{"date":"1396/06/06 14:20","price":932},{"date":"1396/06/06 14:30","price":934},{"date":"1396/06/06 14:50","price":932},{"date":"1396/06/06 15:00","price":934},{"date":"1396/06/06 15:20","price":932},{"date":"1396/06/06 15:30","price":934},{"date":"1396/06/06 15:50","price":932},{"date":"1396/06/06 16:00","price":934},{"date":"1396/06/06 21:50","price":926}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398