کمترین: 
3858
بیشترین: 
3860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 11:10","price":3858},{"date":"1396/06/06 11:30","price":3859},{"date":"1396/06/06 12:30","price":3860},{"date":"1396/06/06 12:40","price":3859},{"date":"1396/06/06 14:00","price":3858},{"date":"1396/06/06 15:10","price":3859},{"date":"1396/06/06 15:20","price":3858},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3859}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398