کمترین: 
121
بیشترین: 
122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 6 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:40","price":121},{"date":"1396/06/06 21:50","price":122}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398