کمترین: 
1040
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 6 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:30","price":1045},{"date":"1396/06/06 11:00","price":1040},{"date":"1396/06/06 11:40","price":1045},{"date":"1396/06/06 21:50","price":1040}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398