کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:30","price":497},{"date":"1396/06/06 11:00","price":496},{"date":"1396/06/06 11:30","price":497},{"date":"1396/06/06 21:50","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398