کمترین: 
615
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:30","price":617},{"date":"1396/06/06 11:00","price":616},{"date":"1396/06/06 11:30","price":615},{"date":"1396/06/06 11:40","price":617},{"date":"1396/06/06 12:40","price":616},{"date":"1396/06/06 12:50","price":617},{"date":"1396/06/06 14:20","price":616},{"date":"1396/06/06 14:30","price":617},{"date":"1396/06/06 14:50","price":615},{"date":"1396/06/06 15:00","price":617},{"date":"1396/06/06 15:20","price":616},{"date":"1396/06/06 15:30","price":617},{"date":"1396/06/06 15:50","price":616},{"date":"1396/06/06 16:00","price":617},{"date":"1396/06/06 21:50","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398