کمترین: 
599
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 6 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 603 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:30","price":602},{"date":"1396/06/06 11:00","price":603},{"date":"1396/06/06 11:30","price":599},{"date":"1396/06/06 11:40","price":602},{"date":"1396/06/06 11:50","price":604},{"date":"1396/06/06 12:20","price":603},{"date":"1396/06/06 12:40","price":601},{"date":"1396/06/06 12:50","price":603},{"date":"1396/06/06 13:20","price":602},{"date":"1396/06/06 13:30","price":603},{"date":"1396/06/06 13:40","price":602},{"date":"1396/06/06 13:50","price":603},{"date":"1396/06/06 14:10","price":602},{"date":"1396/06/06 14:20","price":601},{"date":"1396/06/06 14:30","price":603},{"date":"1396/06/06 14:50","price":599},{"date":"1396/06/06 15:00","price":603},{"date":"1396/06/06 15:20","price":601},{"date":"1396/06/06 15:30","price":603},{"date":"1396/06/06 15:40","price":602},{"date":"1396/06/06 15:50","price":601},{"date":"1396/06/06 16:00","price":604},{"date":"1396/06/06 21:50","price":603}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398