کمترین: 
483
بیشترین: 
484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":484},{"date":"1396/06/06 21:50","price":483}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398