کمترین: 
3064
بیشترین: 
3074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":3065},{"date":"1396/06/06 10:20","price":3069},{"date":"1396/06/06 10:30","price":3074},{"date":"1396/06/06 11:00","price":3069},{"date":"1396/06/06 11:30","price":3074},{"date":"1396/06/06 11:50","price":3072},{"date":"1396/06/06 13:20","price":3074},{"date":"1396/06/06 13:30","price":3072},{"date":"1396/06/06 13:40","price":3074},{"date":"1396/06/06 13:50","price":3072},{"date":"1396/06/06 14:10","price":3074},{"date":"1396/06/06 14:20","price":3072},{"date":"1396/06/06 14:30","price":3071},{"date":"1396/06/06 14:50","price":3072},{"date":"1396/06/06 15:00","price":3071},{"date":"1396/06/06 15:20","price":3070},{"date":"1396/06/06 15:30","price":3071},{"date":"1396/06/06 15:40","price":3073},{"date":"1396/06/06 15:50","price":3072},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3064}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398