کمترین: 
3188
بیشترین: 
3191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":3189},{"date":"1396/06/06 10:20","price":3188},{"date":"1396/06/06 10:40","price":3190},{"date":"1396/06/06 11:00","price":3189},{"date":"1396/06/06 11:30","price":3190},{"date":"1396/06/06 12:00","price":3191},{"date":"1396/06/06 12:20","price":3190},{"date":"1396/06/06 12:30","price":3189},{"date":"1396/06/06 12:40","price":3188},{"date":"1396/06/06 13:20","price":3189},{"date":"1396/06/06 13:30","price":3188},{"date":"1396/06/06 13:40","price":3189},{"date":"1396/06/06 13:50","price":3188},{"date":"1396/06/06 14:10","price":3189},{"date":"1396/06/06 14:20","price":3188},{"date":"1396/06/06 14:50","price":3189},{"date":"1396/06/06 15:00","price":3188},{"date":"1396/06/06 15:40","price":3189},{"date":"1396/06/06 15:50","price":3188},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3190}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398