کمترین: 
1147
بیشترین: 
1148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":1148},{"date":"1396/06/06 11:50","price":1147},{"date":"1396/06/06 12:40","price":1148},{"date":"1396/06/06 12:50","price":1147},{"date":"1396/06/06 13:20","price":1148},{"date":"1396/06/06 21:50","price":1147}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398