کمترین: 
1058
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 6 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 10:10","price":1058},{"date":"1396/06/06 10:20","price":1059},{"date":"1396/06/06 11:30","price":1060},{"date":"1396/06/06 11:40","price":1059},{"date":"1396/06/06 14:30","price":1058},{"date":"1396/06/06 14:50","price":1059},{"date":"1396/06/06 15:00","price":1058},{"date":"1396/06/06 15:40","price":1059},{"date":"1396/06/06 15:50","price":1058},{"date":"1396/06/06 21:50","price":1059}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398