کمترین: 
691.3
بیشترین: 
691.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 6 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 691.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":691.8},{"date":"1396/06/06 21:50","price":691.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398