کمترین: 
1945.8
بیشترین: 
1949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 6 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 1945.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":1949},{"date":"1396/06/06 21:50","price":1945.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398