کمترین: 
9946.3
بیشترین: 
9968.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 6 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 9946.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":9968.2},{"date":"1396/06/06 21:50","price":9946.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398