کمترین: 
423.3
بیشترین: 
423.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 423.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":423.5},{"date":"1396/06/06 21:50","price":423.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398