کمترین: 
2432.2
بیشترین: 
2441.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 شهریور 1396 , 2432.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":2441.8},{"date":"1396/06/06 21:50","price":2432.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398