کمترین: 
3138
بیشترین: 
3144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":3144},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3138}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398