کمترین: 
51.7
بیشترین: 
51.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 6 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 51.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":51.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":51.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398