کمترین: 
283.1
بیشترین: 
286.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 6 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 283.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":286.1},{"date":"1396/06/06 21:50","price":283.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398