کمترین: 
8601.3
بیشترین: 
8606.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 6 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 8601.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":8606.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":8601.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398