کمترین: 
903.8
بیشترین: 
904.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 6 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 شهریور 1396 , 904.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":903.8},{"date":"1396/06/06 21:50","price":904.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398