کمترین: 
882
بیشترین: 
883.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 6 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":883.3},{"date":"1396/06/06 21:50","price":882}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398