کمترین: 
10964.7
بیشترین: 
10967.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 6 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 10967.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":10964.7},{"date":"1396/06/06 21:50","price":10967.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398