کمترین: 
426.7
بیشترین: 
427.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 426.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":427.5},{"date":"1396/06/06 21:50","price":426.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398