کمترین: 
530.1
بیشترین: 
530.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 530.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":530.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":530.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398