کمترین: 
413.9
بیشترین: 
415.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 6 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 413.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":415.8},{"date":"1396/06/06 21:50","price":413.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398