کمترین: 
48.3
بیشترین: 
48.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 6 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 48.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":48.4},{"date":"1396/06/06 21:50","price":48.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398