کمترین: 
3457.3
بیشترین: 
3464.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3457.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":3464.4},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3457.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398