کمترین: 
2651.6
بیشترین: 
2653.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 شهریور 1396 , 2651.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":2653.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":2651.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398