کمترین: 
3025
بیشترین: 
3034.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 6 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":3034.3},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3025}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398