کمترین: 
497.8
بیشترین: 
498.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 6 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 شهریور 1396 , 497.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":498.6},{"date":"1396/06/06 21:50","price":497.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398